Zawód architekta jest znany i praktykowany od czasów najdawniejszych. Ludzie jednak często nie wiedzą dokładnie, co należy do jego obowiązków. Wiadomo, że architekt tworzy projekty domów. Mogą do być projekty domów jednorodzinnych czy nawet projekty budynków przeznaczonych na cele usługowe.

projekt domuNależy pamiętać o tym, że ludzie decydują się na zatrudnienie architekta nie tylko do tego, aby stworzył projekt domu. Architekt ma obowiązek, przygotowania kompletnej dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę domu.
Architekt przed samym faktem tworzenia projektu domu, musi często współpracować z Urzędem Planistycznym, jak również być zorientowanym w przepisach prawa. Projekt nie zgodny z przepisami, nigdy nie zostanie zatwierdzony, tym samym klient nigdy nie dostanie pozwolenia na budowę. Projekt domu musi być więc zgodny z wszystkimi, możliwymi założeniami ujętymi w przepisach prawa. Rolą architekta jest również zebranie całego zespołu wykonawczego, przykładowo inżyniera budowlanego i koordynowanie pracy takie zespołu. 538b969acd14d.jpg Architekt również musi nadzorować prace budowlane. Musi sprawdzać na każdym kroku, czy prace wykonywane przez robotników, są zgodne z założeniami całego projektu. Oprócz tego ma obowiązek dostarczania informacji i wyjaśnień dotyczących jego projektu, nie tylko klientowi ale również zespołowi wykonawczemu. Oprócz tego, jak wiadomo, projekt musi być zgodny nie tylko z przepisami prawa ale również z oczekiwaniami klienta. To bardzo komplikuje pracę architekta. Projekt nie może być jego własną inwencją twórczą. Musi liczyć się ze zdaniem swojego klienta, który nie zawsze zgadza się na wszystko.
Jak widać więc praca architekta nie jest tak uproszczona, jak wszystkim się wydaje.